Aunt Sophie's Boerseep
birthday-giftbox-sketch
logonew1
logonew1
logonew1
logonew1
logonew1
logonew1

REGS: ’n Voorstelling van onreëlmatig gesnyde stene van tuisgemaakte boerseep… doodeenvoudig berei uit,

 

  • diervet,
  • die loog verkry uit die as van verbrande plante en
  • water.

Dis trouens steeds die basiese resep van vandag se sepe: meng gesmelte vette of plantolies met ’n alkali soos bytpotas of bytsoda wat in water opgelos is. Bring dit in die regte hoeveelhede en op die korrekte manier bymekaar en jy is verseker van ’n aantal stene van ons onontbeerlikste wasmiddel (of miskien ’n hoeveelheid sjampoe-agtige vloeistof).

 

Loog is ’n alkaliese oplossing wat verkry word deur water op onder meer as te laat trek. Die as van enige verbrande plant is geskik, maar daar is kenners wat reken dat die blare en stamme van piesangbome vir die sterkste loog sorg, terwyl die hout van appelbome glo weer die witste seep oplewer.

 

ONDER: In toeka se dae het seep nie uit die winkel gekom nie, maar uit die pot! Hier wys twee vroue hoe ’n mens seep op die ouderwetse manier maak, nes ons voorouers.

 

boerseep stene

ABOVE: A depiction of irregularly cut bars of homemade boerseep, constituted simply of,

 

  • animal fat,

  • lye from the ashes of burnt plants, and

  • water

In fact, this remains the basic recipe for modern-day soaps: Mix molten fats or plant oils with an alkali such as caustic potash or caustic soda dissolved in water. Combine them in the correct proportions following the correct procedure, and you get rewarded with a few bars of humanity’s most indispensable detergent (or perhaps some shampoo-like liquid).

 

Lye is an alkaline solution obtained by steeping ashes (among other things) in water. Although the ashes of any burnt plant will do, some experts believe that banana leaves and stems produce the strongest lye, while apple wood yields the whitest soap.

 

LEFT: In the olden days soap came not from the shop, but from a pot! Here two women demonstrate how soap is made the old-fashioned way, like our ancestors did.

 

seepmaak foto

Erkenning vir foto’s / Photo credits

US National Park Service

MSKARG

postage extra - please contact us for a quote

posgeld ekstra - kontak ons asb vir 'n kwotasie

R15 elk/each

20+ @ R12 elk/each

50+ @ R10 elk/each